Dersom du ønsker å vite mer om Tri Pluss, ta kontakt på:

T: 450 36 466
E: os@tripluss.no

Velkommen til TRI PLUSS

Tri Pluss er et holdingselskap, hvis formål er å generere avkastning gjennom drift av eiendom og norske selskaper. Samt foreta investeringer i aksjer, renter og råvarer for sine aksjonærer.

Tri Pluss AS har konsesjon fra Finanstilsynet under lov av forvaltning av alternative investeringsfond.

Tri Pluss AS har ikke anledning til å markedsføre fondet, inngå nye kundeforhold eller utvide kundeforhold for eksisterende kunder.

Vedtak om tilbakekallelse av konsesjon av 9. oktober 2017 er gjengitt i vedlegg under:
Finanstilsynets vedtak av 9. oktober 2017

Vedtakets iverksettelse er utsatt til Finansdepartementet har avgjort vår klage. Se vedlegg for vilkår for utsatt iverksettelse under:
Utsatt iverksettelse av vedtak