Dersom du ønsker å vite mer om Tri Pluss, ta kontakt på:

T: 450 36 466
E: os@tripluss.no

TRI PLUSS AS

Tri Pluss AS er et holdingsselskap, hvis formål er å «Investere i, eie, utvikle og drifte fast eiendom og næringsvirksomhet, herunder delta i andre selskaper som står i forbindelse med dette.»